Júlia Körmöndiová2018-07-05T17:12:10+00:00

Project Description

Richard Podolinsky

Júlia Körmöndiová

  • Pozícia: Redaktorka, Moderátorka

  • Mail: j.kormondiova@gmail.com

Moja tvorba

Načítaj ďalšie