Kontakt

Oficiálny kontakt na Študentskú televíziu

  • predseda@studenttv.sk
  • studentska.televizia@gmail.com

Poštová adresa

Jedlíkova 9,
040 11  Košice

Bankové spojenie

Č. účtu: 82131230/0900